top of page

תנאי רישום ותשלום לכנס MDI Expo 2021

 

 1. רכישת הכרטיסים מתבצעת דרך אתר הכנס, באמצעות כרטיסי אשראי.
   

 2. ביטול רכישה והחזר כספי ניתן לבצע באמצעות הודעת אימייל - shuka@semisrael.com בתוך 14 ימים ממועד הרכישה ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-14 ימי עסקים לפני הכנס.
   

 3. אפשרויות נוספות לביטול רכישה והחזר כספי - ביטול במועד של עד 30 יום לפני הכנס יחויב בדמי ביטול בסך 25% ממחיר הכרטיס, ביטול במועד של עד 14 יום לפני הכנס יחויב בדמי ביטול בסך של 50% ממחיר הכרטיס, ביטול במועד של פחות מ- 14 יום לפני הכנס לא יאפשר קבלת החזר כספי.
   

 4. שינוי מועד הכנס כתוצאה מכוח עליון אינו מהווה הפרה של הסכם הרישום ולכן לא יהווה עילה לביטול הסכם הרישום. רוכש שיבקש לבטל השתתפותו במקרה זה יהיה כפוף לדמי הביטול הרגילים כמפורט בסעיפים 2,3.
   

 5. ביטול הכנס - במקרה של ביטול הכנס יושב לרוכש הכרטיס סכום הרכישה בניכוי עמלת סליקה.

bottom of page